Vrátenie tovaru

Obchodné podmienky  článok V., bod 1.

Kupujúci - spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z.. 

Kupujúci - podnikateľ uzatvára kúpno-predajnú zmluvu na základe Obchodného zákonníka, neuplatňuje sa právo odstúpenia od zmluvy platné podľa Občianskeho zákonníka. V prípade, že Vám tovar, ktorý ste nakupovali na firmu nevyhovuje, telefonicky nás kontaktujte.  

V zmysle obchodných podmienok a zákona č. 102/2014 Z.z.  je kupujúci povinný informovať predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Za týmto účelom nám môžete odoslať aj tento vyplnený formulár. Bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín Vám zašleme na Váš email potvrdenie o akceptácii Vášho odstúpenia od zmluvy. Následne realizujte odoslanie tovaru na našu adresu: 

PETER MOČARY

Hollého 306

Krušovce 956 31

Slovenská Republika

IČO: 33989109

DIČ: SK1020443622

Tel.: + 421 903 225 816

E-mail: mocarypeter@mail.t-com.sk

Bankové konto: SK9802000000001233570754

Zašlete e-mailom na mocarypeter@mail.t-com.sk alebo dopisom spolu s reklamáciou.

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní môžete podať aj písomne na vzorovom formulári.

Elektronický formulár pre odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy do 14 dní

Oznamujem Vám týmto v zmysle obchodných podmienok, že odstupujem od kúpnej zmluvy do 14 dní pre dodanie tovaru v zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z.z.

Meno a priezvisko*
Telefón*
E-mail*
Číslo faktúry*
Číslo bank. účtu / IBAN

Zašlem Vám ( hodiace sa zaškrtnite )*

Názov tovaru na vrátenie*

*Pozn. Ak chcete vrátiť len časť objednávky, napíšte kód tovaru z faktúry a počet kusov zaslaných na vrátenie.

Adresa pre doručenie

*Pozn. Tovar vám doručím na vašu adresu uvedenú v reklamačných podmienkach: PETER MOČARY, Hollého 306, Krušovce 956 31.

Vaša poznámka
Zaslané dňa*

* Povinné údaje